DIGITALNI MARKETING
strategije, alati i taktike

"Odlično i bogato izdanje koje će biti sredstvo inspiracije kako za studente tako i za verzirane marketing stručnjake"

"Digitalni marketing demistificiran jednostavnim riječnikom"

* 420 stranica u koloru
* tvrdi uvez
* izdanje 2021. godina
* univerzitetski udžbenik

Naručite svoj primjerak knjige uz 10% popusta za online narudžbe!

Promotivni video

Šta o knjizi kažu recenzenti?

image

prof. dr. sc. Almir Peštek

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

"Veliki broj praktičnih primjera i stil pisanja autora ukazuju na bogato praktično iskustvo u domenu digitalnog marketinga koje autor na zanimljiv i jednostavan način prenosi čitaocu".

image

prof. dr. sc. Davorin Turkalj

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku

"Knjiga koristi problemski pristup učenju iz praktičnog okruženja i pokriva najvažnije dijelove područja digitalnog marketinga, od pojmovnih razgraničenja do najsuvremenijih trendova u digitalnom poslovanju te alata i tehnika nužnih za njihovu provedbu".

SADRŽAJ KNJIGE PO DIJELOVIMA

about

Uvod u digitalni marketing

U prvom dijelu knjige pojašnjeno je šta je digitalni marketing, da li se razlikuje od marketinga i elektronskog poslovanja. Čitatelj se upoznaje sa kratkim istorijatom Interneta i njegovim osnovnim servisima, utjecajem online okruženja na elemente marketing miksa i na ponašanje samih potrošača. Potom se obrađuju novi e-modeli poslovanja i analizira se kako danas kompanije mogu provoditi marketing istraživanje uz primjenu digitalnih tehnologija.

 • Šta je digitalni marketing?
 • Katalizatori digitalne revolucije
 • Internet, Internet servisi i njihov utjecaj na današnje poslovanje
 • Marketing miks u digitalnom okruženju
 • Novi modeli e-poslovanja
 • Digitalno okruženje i ponašanje potrošača
 • Marketing istraživanje u digitalnom okruženju

Naručite svoj primjerak!

10% popusta za online narudžbe. BESPLATNA DOSTAVA!

about

Strateški pristup digitalnom marketingu

U ovom dijelu knjige objašnjeno je zašto neka preduzeća ostvaruju neuspjeh u digitalnom marketingu, zašto je važan holistički i planski pristup digitalnom marketingu i koji su koraci u procesu kreiranja digitalnog marketing plana. Za tu namjenu kreiran je „ASTOK“ okvir, koji prikazuje pet osnovnih faza u procesu planiranja digitalnog marketinga: analitičku fazu, stratešku fazu, taktičku fazu, operativnu fazu i kontrolno optimizacijsku fazu.

 • Zašto je važan holistički pristup digitalnom marketingu?
 • Proces kreiranja digitalnog marketing plana - ASTOK okvir
 • Analitička faza (analiza kupaca, konkurencije, partnera ...)
 • Strateška faza (ciljevi, strategija)
 • Taktička faza
 • Operativna faza
 • Kontrolno-optimizacijska faza

Naručite svoj primjerak!

10% popusta za online narudžbe. BESPLATNA DOSTAVA!

about

Implementacija digitalnog marketing plana

Strategija, razrađena kroz specifične taktike, zahtijeva odgovarajuće digitalne alate za njenu implementaciju. U ovom dijelu knjige, govori se o osnovnim digitalnim alatima, a potom o konkretnim tehnikama digitalnog marketinga, koje marketari koriste da bi privukli potencijalne kupce, angažirali ih i naveli na kupovinu, te ih zadržali, kroz izgradnju dugoročnog odnos sa njima.

 • Web lokacija (kreiranje, web hosting, domene, SSL certifikat, CMS sistemi, ...)
 • Mobilne aplikacije i mobilni kanali
 • Elektronska trgovina (m-Trgovina, s-Trgovina, Web shop, ...)
 • Društveni mediji 
 • Direktni email marketing 
 • Remarketing 
 • Content marketing 
 • Live chat i chat botovi 
 • Transakcijski email 
 • Prediktivna analitika 
 • Search engine optimization
 • Online oglašavanje (Prednosti, Modeli, Oglasni serveri, Oglašavanje na pretraživačima, ...)
 • Affiliate marketing
 • Oglašavanje na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
 • Odredišne stranice
 • Onsite i mobile push notifikacije
 • e-CRM, profiliranje, baze podataka, personalizacija
 • Unakrsna prodaja

Naručite svoj primjerak!

10% popusta za online narudžbe. BESPLATNA DOSTAVA!

about

Kontrola i optimizacija digitalne marketing strategije

Digitalno okruženje omogućava visok nivo mjerenja svake aktivnosti korisnika, a marketarima su na raspolaganju različiti online alati za digitalnu analitiku. U ovom dijelu knjige govori se o značaju digitalne analitike, procesu odabira i mjerenja ključnih indikatora performansi (KPI), načinu korištenja Google Analytics alata i procesu optimizacije pojedinih taktika kroz A/B i multivarijatno testiranje.

 • Web analitika
 • Analitika društvenih medija
 • SEO analitika
 • Analitika korisničkog iskustva
 • Google Analytics (GA)
 • GA publike, segmenti i izvještaji
 • Prilagođene dimenzije i metrike
 • KPI i kreiranje nadzornih ploča
 • A/B testiranje

Naručite svoj primjerak!

10% popusta za online narudžbe. BESPLATNA DOSTAVA!

about

Posebna područja u digitalnom marketingu

U ovom dijelu knjige obrađena su tri međusobno povezana područja digitalnog marketinga o kojima danas sa velikim uzbuđenjem govore gotovo svi digitalni marketari: Big Data, umjetna inteligencija (AI) i mašinsko učenje, te automatizacija u marketingu. Pojašnjava se kako primjeniti Big Data, AI i mašinsko učenje za unapređenje ključnih područja u digitalnom marketingu i povećati marketing efektivnost.

 • BIG data
 • Umjetna inteligencija (AI)
 • Mašinsko učenje
 • Marketing automatizacija

Naručite svoj primjerak!

10% popusta za online narudžbe. BESPLATNA DOSTAVA!

person

O AUTORU


Dr. sc. Kenan Mahmutović je rođen je 8.5.1980. godine u Bihaću, u Bosni i Hercegovini, gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju te ekonomski fakultet. Dvogodišnji postdiplomski studij marketinga završio je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i stekao titulu magistra ekonomskih nauka, a 2015. godine je na Ekonomskom fakultetu u Bihaću uspješno odbranio doktorsku disertaciju i stekao titulu doktora ekonomskih nauka. Danas je profesor na katedri za marketing na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću gdje predaje kolegije Osnovi marketinga, Marketing Istraživanje, Marketing menadžment, Marketing komuniciranje, Digitalni marketing i Digitalni marketing u turizmu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću trenutno obavlja dužnost prodekana za naučno-istraživački rad. Uz akademski angažman, punih 15 godina je aktivan poduzetnik, vlasnik je agencije za digitalni marketing u okviru koje je kao marketing konsultant radio na stotinama digitalnih marketinških kampanja za preduzeća širom svijeta. Glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa „Economic Perspectives“, te član uredništva, član organizacijskih odbora i recenzent u nekoliko međunarodnih znanstvenih časopisa i konferencija iz oblasti poslovne ekonomije, marketinga i informatike. Svoje bogato iskustvo i znanje u polju digitalnog marketinga kapitalizirao je kroz razvoj dva regionalna vertikalna online tržišta za nekretnine i automobile, a kao programer i autor radio je na razvoju većeg broja web i mobilnih aplikacija. Koautor je univerzitetskog udžbenika „Marketing komunikacijski miks (promotivni miks)“, te autor većeg broja znanstvenih radova iz oblasti marketinga i digitalnog marketinga koje je izlagao na međunarodnim konferencijama.

Naručite svoj primjerak!

10% popusta za online narudžbe. BESPLATNA DOSTAVA!

Pročitali ste knjigu i želite objaviti recenziju ili jednostavno stupiti u kontakt sa autorom?